12 volt

Orgapack 12 volt bhc...

12v

Orgapack 12v bhc...

12 volt

Orgapack 12 volt or-...

12v

Orgapack 12v or-...

12 volt

Orgapack 12 volt or-...

12v

Orgapack 12v or-...

12 volt

Orgapack 12 volt stb...

12v

Orgapack 12v stb...

12 volt

Orgapack 12 volt stb...

12v

Orgapack 12v stb...

18v

Orgapack 18v or-...

Cena od - do:

Kapacita od - do:

Napätie

Typ:

Batéria pre Orgapack OR-T50 NiMH Knolle

12V, 2500mAh/30Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
54,50 €

Batéria pre Orgapack OR-T85X japonské články

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
81,90 €

Batéria pre Orgapack STB 50-52 japonské články

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
81,90 €

Batéria pre Orgapack STB-60 japonské články

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
81,90 €

Batéria pre Orgapack BHC2300 japonské články

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
81,90 €

Batéria pre Orgapack OR-T50 NiMH Knolle 3000mAh

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
54,50 €

Batéria pre Orgapack OR-T83 NiMH Knolle 3000mAh

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
54,50 €

Batéria pre Orgapack OR-T85X NiMH Knolle 3000mAh

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
54,50 €

Batéria pre Orgapack STB 50-52 NiMH Knolle 3000mAh

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
54,50 €

Batéria pre Orgapack STB-60 NiMH Knolle 3000mAh

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
54,50 €

Batéria pre Orgapack BHC2300 NiMH Knolle 3000mAh

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
54,50 €

Batéria pre Orgapack OR-T50 japonské články

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
81,90 €

Batéria pre Orgapack OR-T83 japonské články

12V, 3000mAh/36Wh, NiMH, čierna, 137mm x 72mm x 73mm

Dostupnosť:
Veľký sklad
Kúpiť
81,90 €

Bosch batéria pre Orgapack OR-T 450 4000mAh originál

18V, 4000mAh/72Wh, Li-Ion, čierna, 114mm x 75mm x 60mm

Dostupnosť:
Nedostupné
Kúpiť
89,90 €